MUA 1 TẶNG 2

MÓN CƠM CHIÊN

COMBO 4 MÓN

NGON HƠN VỚI MÓN PHỤ

10,000.00
8,000.00
10,000.00
10,000.00
6,000.00
8,000.00
6,000.00
8,000.00

GIẢI KHÁT

15,000.00
10,000.00
10,000.00