Cơm chiên đùi gà góc tư xối mỡ – cỡ lớn – sốt ngũ vị – Tặng canh + trà tắc

45,000.00