Má đùi gà – cỡ lớn

33,000.00

Má đùi gà – cỡ lớn

(Không cơm) – Sốt mắm tỏi.